10 điểm khác biệt giữa Kẻ Thắng vs Người Thua post thumbnail image

10 điểm khác biệt giữa Kẻ Thắng vs Người Thua

Mười tư duy tích cực – tiêu cực dễ hiểu được trích ra từ quyển sách cùng tên của tác giả Keith Cameron Smith.

Bản thân mình thích nhất quan điểm

Winners brighten a room by entering.
Whiners brighten a room by leaving.

Keith Cameron Smith

nó cho thấy sự tôn trọng giá trị bản thân trong suy nghĩ.

Kẻ thắngNgười thua …
Kẻ thắng chịu trách nhiệmNgười thua sẽ làm nạn nhân
Kẻ thắng luôn có được cái họ cầnNgười thua luôn muốn cái họ không có
Kẻ thắng tìm cáchNgười thua đi xin lỗi
Kẻ thắng khiến căn phòng sáng lên khi bước vàoNgười thua khiến căn phòng sáng lên khi rời đi
Kẻ thắng lắng nghe nhiều gấp đôi hành động bàn tánNgười thua bàn tán nhiều gấp đôi hành động lắng nghe
Kẻ thắng tận hưởng hành trình cuộc sốngNgười thua luôn muốn sung sướng vào cuối đời
Kẻ thắng xây dựng những quan hệ bạn bèNgười thua phá hủy những mối quan hệ bạn bè
Kẻ thắng nghĩ lớnNgười thua nghĩ hạn hẹp
Kẻ thắng có khả năng tập trungNgười thua bị chi phối
Kẻ thắng tạo ý nghĩa tích cựcNgười thua tạo những ý nghĩ tiêu cực

Leave a Reply

Related Post