Active recall: Chiến lược học tập hiệu quả nhất (NCKH) post thumbnail image

Active recall: Chiến lược học tập hiệu quả nhất (NCKH)

Không phải taking notes, summarizing, highlighting hay brainstorming – Active recall được các nhà nghiên cứu đưa ra kết luận là phương pháp học tập hiệu quả nhất cho bộ nhớ dài hạn của con người.

Dưới đây là những chiến lược học tập theo phương pháp này.

Practice testing

Phương pháp này đòi hỏi bạn phải dùng những phải kiểm tra trong quá khứ hoặc thực hành với ngân hàng câu hỏi và sách online.

Không giống các PP khác, đối với PP này bạn phải ngồi làm những bài exam thực tế. Nỗ lực với càng nhiều câu hỏi càng tốt, để làm sao “test càng nhiều cái mà bạn đã biết càng tốt” từ đó bạn sẽ biết tốt hơn cần phải tập trung nỗ lực cho vấn đề gì. Vài tips cho bạn:

  • Ra khỏi vùng an toàn: đặt câu hỏi ra khỏi khả năng và quên đi outcome. Cố gắng hợp lý hóa câu trả lời.
  • Dùng note cho những câu hỏi bạn trả lời sai. Thêm phần trả lời hoặc những concept vô notes của bạn và xem lại câu hỏi sau đó.
  • Thực hành với mọi loại câu hỏi: open-end, multiple choices, labeling, diagrams. Tiếp cận khái niệm từ nhiều góc độ sẽ giúp kiên cố kiến thức của bạn.

Concepts / Mind maps

Dùng từ gợi ý (aka Seed word) để nghĩ về concept. Lên đề cương và mở rộng nó bằng kiến thức của bạn. Viết mọi thứ liên quan đến khai niệm và đừng dừng lại cho đến khi bạn cạn kiện ý tưởng của mình.

Sau đó check lại nội dung đó với tài liệu tham khảo. Sau đó xem lại những gì bạn đã viết được và những gì bị thiếu. Và quay lại từ đầu.

Một cách khác cool ngầu hơn là thay vì dùng đề cương, bạn có thể dùng mind map hoặc whiteboard. Cốt lõi vẫn nằm ở chỗ bạn phải dùng não để vẽ/ghi ra cho đến khi không thể, rồi mới check lại với tài liệu tham khảo.

Memory Palace

Phương pháp này thực hiện bằng cách kết nối những item với những địa điểm quen thuộc. Bạn càng làm sự kết nối này thêm thú vị thì nó sẽ càng nhớ tốt hơn.

Cụm từ ‘palace’ mang ý nghĩa là bạn đi dọc một cung điện, nhìn những thứ trong đó, và kết nối những thứ đó theo thứ tự nào đó.

Kỹ thuật này còn có tên khác là mind palace hoặc method of Loci.

Read Actively sử dụng PP SQ3R

Reading là bước cơ bản để nắm bắt thông tin, để áp dụng Active recall, bạn cần kết hợp với SQ3R – Survey, Question, Read – Recite – Review.

Bắt đầu quyển sách bằng cách skim header, title, images, intro, closing paragraph.

Ghi lại những câu hỏi:

  • Chapter này viết về điều gì?
  • Tại sao nó quan trọng?
  • Những câu hỏi mà nó cố gắng trả lời là gì?

Bắt đầu đọc sách với những câu hỏi này và tìm câu trả lời cho chúng.

tiếp theo, bỏ tài liệu ra, cố gắng học thuộc lòng những gì bạn vừa học. Nghĩ về những câu hỏi mà bạn đã list ra và những câu trả lời bạn đã trích lọc.

Cuối cùng review những gì bạn đã note xuống xem nó đúng xem bạn có nhớ đúng hay không. Nếu không, tìm lại những thông tin đó. Lặp lại quá trình này.

Ngoài ra còn những phương pháp khác bạn có thể tìm hiểu thêm: Study group, Flash cards, …

Sau khi dịch tất cả những PP này, bản mình nhớ cụm từ “Practice make perfect” trong các chương trình Cambridge Assessment English.

Leave a Reply

Related Post