Nokia Lumina 800 đang được bán trên Microsoft Store Online

Chiếc Nokia Lumina 800 nằm trong gói khá mắc này bị đồn thổi khá lâu ở các siêu thị ở Hoa Kỳ.

Giờ đây nó đã thực xuất hiện tại Microsoft store với mức giá 899$.

Bạn có thể chọn bộ màu đỏ hoặc đen, bao gồm:

Tai nghe stereo Nokia Purity HD của Monster

Một Loa bluetooth Nokia Play 360 công nghệ NFC

Chuẩn bị ngân lượng đi thôi.

Leave a Reply

Related Post