Cách viết web hỗ trợ Accessibility post thumbnail image

Cách viết web hỗ trợ Accessibility

Thế giới đang có hàng tỷ người, mỗi người có đặc điểm nhận dạng khác nhau. Khi nói về khả năng access đến ứng dụng, nghĩa là đang tập trung lên People Identity. Nói về “accessiblity” của ứng dụng, nghĩa là đang tập trung vào “disability” của mỗi người. Ta chia theo persona spectrum.

Có những product sẽ mang lợi ích đến một nhóm người. Ví dụ, Voice Assistant sẽ giúp ích rất nhiều cho người khiếm thị. Gậy chống sẽ giúp ích cho những người gặp khuyết tật chân. Kính cận giúp ích cho người người khiếm khuyết về thị giác.

Accessibility

Có bốn nguyên tắc đảm bảo tính accessibility khi xây dựng một nội dung:

Perceivable – Nhận thấy được

Thông tin & giao diện người dùng phải cho người ta thấy được bằng những cách họ có thể cảm nhận được: Thay thế text, phương tiện truyền thông (tính theo thời gian), có tính thích ứng trong mọi trường hợp, có thể phân biệt

Operable – Hoạt động được

Thành phần giao tiếp người dùng và các qui hoạt định hướng phải vận hành được. Bao gồm: khả năng truy cập bàn phím, giới hạn thời gian, thu hồi & phản ứng vật lý, khả năng định hướng, hình thái cho việc nhập.

Understandable – Hiểu được

Thông tin và vận hành của giao tiế người dùng phải hiểu được. Bao gồm: đọc được, đoán được, hỗ trợ nhập.

Robust – Vững chắc

Nội dung phải rõ ràng để có thể diễn đạt bằng các công nghệ hỗ trợ.

Nói về Web Accessiblity

Có ba điều quan trọng cần quan tâm khi hỗ trợ tính accessibility: user đang đang gặp vấn đề trong cơ thể, những yêu cầu pháp lý, khả năng giúp tất cả mọi người. Ta không thể xem mọi người truy cập trang web như nhau liên quan đến âm thanh, hình ảnh, và nhập liệu.

Everyone should be able to access and enjoy the web.

May mắn, Microsoft cho ra đời tool tên là Accessiblity Insights: hỗ trợ Android, Web, và Windows

Việc ta cần làm bây giờ đơn giản là cài (dạng extension của trình duyệt) và để tool scan xem trang web của chúng ta đang có những vấn đề gì.

Đây là một lỗi và cách fix gợi ý bởi Accessiblity Insights.

Leave a Reply

Related Post