10 nhân tố tạo động lực

Curiosity – Tính ham học hỏiMọi người có vô số điều để tìm hiểu và suy gẫm
Honor – Lòng tự trọngMọi người cảm thấy tự hào vì giá trị được phản ánh trong cách họ làm việc
Acceptance – Sự chấp nhậnCác đồng nghiệp chấp nhận điều họ làm & con người của họ
Mastery – Khả năng làm chủ công việcCông việc họ làm là một thử thách với khả năng của họ, tuy nhiên họ vẫn có khả năng làm chủ nó
Power – Quyền lựcHọ có thể thay đổi những gì diễn ra trên thế giới
Freedom – Sự tự doMọi người đều độc lập về công việc và trách nhiệm
Order – Tính trật tựCó đủ qui tắc và chính sách đảm bảo một môi trường ổn định
Goal – Mục tiêuMục đích sống của họ hay nhu cầu định hướng được phản ánh trong công việc
Status – Địa vịHọ có địa vị tốt, được các đồng nghiệp và đối tác công nhận.
Relatedness– Mối quan hệMọi người có các mối liên hệ xã hội với những người khác trong công việc.

Curiosity

Honor

Phát triển động lực của nhân viên bằng cách đặt ra giá trị của tổ chức, chất lượng dịch vụ.

Acceptance

Động lực này đến từ những người không nhận thức được giá trị của bản thân.

Họ sẽ làm bất kỳ điều gì để được công nhận của cha mẹ, đồng nghiệp, đối tác.

Thiếu sự chấp nhận sẽ là “yếu tố cản trở”.

Mastery

Một số người thấy hạnh phúc khi làm được những công việc đơn giản và trả thù lao tốt.

Số khác muốn có cảm giác thử thách, để phát triển kỹ năng và hướng đến sự hoàn mỹ.

Ở góc độ tổ chức, mô hình nhàm chán lặp đi lặp lại phải bị bỏ đi được tự động hóa và chuyển giao sang một bộ phận khác. Bạn có trách nhiệm mang lại cho nhân viên cảm giác về sự thử thách và vẫn trong khả năng của họ.

Leave a Reply

Related Post