Chức năng chính sẽ được thêm vào ASP.NET Core trong .NET 6 post thumbnail image

Chức năng chính sẽ được thêm vào ASP.NET Core trong .NET 6

Hot Reload

Thực hiện cập nhật UI và code cho ứng dụng đang chạy không làm mất trạng thái ứng dụng giúp developer trải nghiệm nhanh và hiệu quả hơn.

Những thay đổi được dự đoán trước, Visual Studio sẽ hỗ trợ trong chức năng Edit and Continue. Ví dụ khi có version mới của một type, ASP.NET Core có thể map lại trong Razor View.

Micro API

Đơn giản hóa việc xây dựng các API endpoint ít code hơn.

Tính năng này cho phép trích một số chức năng có sẵn trong MVC cho phép developer dùng dưới mô hình functions/lambda cũng như controller.

Single Publishing

Xây dựng các ứng dụng và dịch vụ nhỏ, độc lập, hiệu suất cao.

WebAssembly AoT complication

Biên dịch mã .NET trong ứng dụng Blazor WebAssembly trực tiếp sang WebAssembly khi xuất bản để cải thiện đáng kể hiệu suất runtime.

Updated Single Page App (SPA)

Cập nhật tích hợp SPA trong ASP.NET Core để hoạt động liền mạch với các nền tảng JavaScript front-end mới nhất.

Blazor hybrid desktop apps

Kết hợp những gì tốt nhất của Giao diện người dùng ứng dụng đa nền tảng Blazor và .NET để tạo ứng dụng máy tính để bàn kết hợp đa nền tảng.

HTTP/3

Thêm hỗ trợ cho HTTP/3 và QUIC trong các máy chủ được hỗ trợ ASP.NET Core.

Một chút thông tin về HTTP/3: Trong khi HTTP/1 và HTTP/2 dùng TCP trong việc vận chuyển các gói tin. HTTP/3 dùng giao thức QUIC (ban đầu phát triển bởi Google) có khả năng kiểm soát tắc nghẽn và dùng giao thức UDP. HTTP/3 có khả năng giải quyết những vấn đề hiện tại của HTTP/2 như “head-of-line blocking”: vì tính năng multiplexing trong HTTP/2 không thể hiển thị và hồi phục gói tin bị mất của TCP. Việc phục hồi khiến cả pipeline trễ. Trong khi QUIC cung cấp khả năng ghép kênh riêng, các gói bị mất sẽ chỉ ảnh hướng đến luồng đang có dữ liệu này.

Leave a Reply

Related Post